โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

25640820_ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา

Posted: 2021-08-20 13:30:38  By: admin  : 190  : 95

1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


Download File