โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac)) โรงพยาบาลศิลาลาด

Posted: 2020-05-08 21:16:18  By: admin  : 38  : 50

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac)) โรงพยาบาลศิลาลาด


Download File