โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

งานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลศิลาลาด 2566

เพิ่มเอกสาร
งานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลศิลาลาด 2566
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 4.2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลของแผนฯ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส1 ดาวน์โหลด
2 รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
3 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของโรงพยาบาลศิลาลาด ดาวน์โหลด