โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

งานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลศิลาลาด 2567

เพิ่มเอกสาร
งานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลศิลาลาด 2567
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 รายงานการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 2566 ล่าสุด ดาวน์โหลด
2 รายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมล่าสุด ดาวน์โหลด
3 รายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมล่าสุด 2567 ดาวน์โหลด