โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติงานเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา Part 1

Posted: 2024-06-06 15:08:40  By: admin  : 13  : 4

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

      เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติงานเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา 

          ระยะเวลา ๒ ปีที่ โรงพยาบาลศิลาลาดปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘


Download File