โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติงานเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา Part 2

Posted: 2024-06-06 15:09:03  By: admin  : 17  : 3

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

      เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติงานเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา 

          ระยะเวลา ๒ ปีที่ โรงพยาบาลศิลาลาดปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘


Download File