โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ(AutomateCBC)พร้อมน้ำยา Part 1

Posted: 2024-06-06 15:09:45  By: admin  : 12  : 3

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

      เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ(AutomateCBC)พร้อมน้ำยา  

          ระยะเวลา ๒ ปี ที่โรงพยาบาลศิลาลาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘


Download File