โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ(AutomateCBC)พร้อมน้ำยา ระยะเวลา ๒ ปี ที่โรงพยาบาลศิลาลาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘

Posted: 2024-06-27 10:38:28  By: admin  : 25  : 10

 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ(AutomateCBC)พร้อมน้ำยา ระยะเวลา ๒ ปี ที่โรงพยาบาลศิลาลาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘


Download File