โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติงานเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา ระยะเวลา ๒ ปีที่ โรงพยาบาลศิลาลาดปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘

Posted: 2024-06-27 10:38:53  By: admin  : 54  : 7

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติงานเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา ระยะเวลา ๒ ปีที่ โรงพยาบาลศิลาลาดปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘


Download File