โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร

Posted: 2020-06-10 09:56:05  By: admin  : 957  : 322

Download File