โรงพยาบาลศิลาลาด|Silalad Hospital

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

Posted: 2022-11-11 13:52:25  By: admin  : 304  : 66

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 รายการงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริม- กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย (สนับสนุนโดยโรงพยาบาลราษีไศล) โรงพยาบาลศิลาลาด อำเภอศิลาด จังหวัดศรีสะเกษ


Download File